HISTORIE BERANĚNÍ

Ověřená metoda, která se používá ve stavebnictví několik tisíc let.
Prefabrikované piloty (dřevěné) se používají již více než 6000 let a úspěšně se používají dodnes.
Na dřevěných pilotách byla postavena řada domů u jezer ve Švýcarsku kolem roku 500 př. n. l.
Využití železobetonu jako stavebního materiálu na piloty bylo přirozeným důsledkem
dřívějších objevů v oblasti technologie betonu.

Napište nám.

Ozveme se vám.
_____________

 

1824

Britský továrník Joseph Aspdin patentoval portlandský cement, což je považováno za důležitý mezník ve stavebnictví.

1867

Joseph Monier vynalezl železobeton. 
V roce 1875 byl 
postaven první železobetonový most na světě.

1896

Francois Hennebique patentoval
a v Evropě rozsáhle použil železobetonové prefabrikované čtvercové piloty.

1900

L. G. Mouchel patentoval železobetonové čtvercové prefabrikované
duté piloty.

1930

Eugene Freyssinet používá předpjaté prefabrikované piloty ve francouzském přístavním městě Le Havre.

1987

V ČSN 73 1002 jsou prefabrikované piloty vháněné beraněním uvedeny jako jedno z řešení pro hlubinné zakládání staveb.

zajistíme kvalitní základy i vaší stavbě

Stavíme, projektujeme, poradíme.
Neváhejte se na nás obrátit.

Adam Sikora

Obchodní manažer

sikora@beramo.cz
+420 775 864 255

sikora@beramo.cz

+420 775 864 255