HISTÓRIA BARANENIA

Overená metóda, ktorá sa používa v stavebníctve niekoľko tisíc rokov.
Prefabrikované pilóty (drevené) sa používajú už viac ako 6000 rokov a úspešne sa používajú dodnes.
Na drevených pilótach bolo postavených veľa domov pri jazerách vo Švajčiarsku okolo roku 500 pred n. l.
Využitie železobetónu ako stavebného materiálu na pilóty bolo prirodzeným dôsledkom predchádzajúcich
objavov v oblasti technológie betónu.

Napíšte nám.

Ozveme se vám.
_____________

 

1824

Britský továrnik Joseph Aspdin patentoval portlandský cement, čo sa považuje za dôležitý medzník v stavebníctve.

1867

Joseph Monier vynašiel železobetón. V roku 1875 postavili prvý železobetónový most na svete.

1896

Francois Hennebique patentoval a v Európe rozsiahlo použil železobetónové prefabrikované štvorcové pilóty.

1900

L. G. Mouchel patentoval železobetónové štvorcové prefabrikované duté pilóty.

1930

Eugene Freyssinet používa predpäté prefabrikované pilóty vo francúzskom prístavnom meste Le Havre.

1987

V ČSN 73 1002 sú prefabrikované pilóty vháňané baranením uvedené ako jedno z riešení na hlbinné zakladanie stavieb.

zajistíme kvalitní základy i vaší stavbě

Stavíme, projektujeme, poradíme.
Neváhejte se na nás obrátit.

Adam Sikora

Obchodný manažér

sikora@beramo.cz
+420 775 864 255

sikora@beramo.cz

+420 775 864 255