ponúkame

Zakladanie stavby pomocou baranenia železobetónových pilót.
Aj v horšie dostupných terénoch s menej únosnou zeminou.
Tam, kde je potrebná základová doska vo svahu, a aj tam, kde stavba zatiaľ nie je pripravená.

Napíšte nám.

Ozveme se vám.
_____________

 

Napíšte nám.

Ozveme se vám.
_____________

 

Kvalitné základy

Zaistíme kvalitné základy aj vašej stavbe.  Špecializujeme sa na zhotovovanie hlbinných základových konštrukcií strojovým baranením železobetónových pilót, zakladanie rôznych druhov stavieb so špecifickými podmienkami založenia (napr. navážky, málo únosné hliny a íly alebo zeminy s organickými prímesami).

Aj pre vašu stavbu

Našimi zákazníkmi sú stavebné firmy, koncoví zákazníci, projektanti, ktorí realizujú stavby navrhnuté v lokalitách so špecifickými podmienkami založenia, pri ktorých sa požadujú a navrhujú hlbinné základové konštrukcie.

Tento spôsob založenia je vhodný pre širokú škálu objektov, ako sú napríklad rodinné a bytové domy, priemyselné haly rôzneho charakteru, administratívne budovy, rozličné inžinierske konštrukcieoporné steny, protihlukové steny, mosty a pod.

železobetonové piloty pro zakládání stavby bez stavební připravenosti

Aj pre vašu stavbu

Našimi zákazníkmi sú stavebné firmy, koncoví zákazníci, projektanti, ktorí realizujú stavby navrhnuté v lokalitách so špecifickými podmienkami založenia, pri ktorých sa požadujú a navrhujú hlbinné základové konštrukcie.

Tento spôsob založenia je vhodný pre širokú škálu objektov, ako sú napríklad rodinné a bytové domy, priemyselné haly rôzneho charakteru, administratívne budovy, rozličné inžinierske konštrukcieoporné steny, protihlukové steny, mosty a pod.

Typy stavieb

Levná základová deska pro zděné stavby

MUROVANÉ STAVBY

Základy murovaných stavieb s monolitickým základovým roštom. Pri záhlaví pilót sa obnaží výstuž, previaže sa s roštom a potom zmonolitní.

Levná základová deska pro dřevostavby.

DREVOSTAVBY/ZRUBY

Základové rošty tvoria drevené alebo oceľové nosníky, tie sa k pilótam pripevnia pomocou oceľových plechov. Podlaha je umiestnená nad terénom.

Levná základová deska pro stavby ve svahu

stavby na svahu

Ideálne riešenie stavieb situovaných vo svahu. Stavby môžu byť murované aj z dreva. Podlaha je umiestnená nad terénom.

Průmyslové objekty základová deska

skeletové stavby

Pilóty je možné umiestniť presne na mieste stĺpov (železobetón, oceľ aj drevo), čím možno efektívne vytvoriť základy halových stavieb (priemyselné, skladovacie objekty).

Levná základová deska pro inženýrské stavby

INŽINIERSKE STAVBY

Vhodné založenie stavieb pridružené k líniovým stavbám ciest alebo železníc (napr. stožiare, stĺpy trakčného vedenia, protihlukové steny, mosty a pod.).

Levná základová deska pro pergoly, přístřešky.

PERGOLY/PRÍSTREŠKY

Lacné založenie menších stavieb, ako sú pergoly, prístrešky, pódiá. Základy sa vytvoria za jediný deň bez nutnosti pripraviť stavenisko (bez výkopu).

zajistíme kvalitní základy i vaší stavbě

Stavíme, projektujeme, poradíme.
Neváhejte se na nás obrátit.

Adam Sikora

Obchodný manažér

sikora@beramo.cz
+420 775 864 255

sikora@beramo.cz

+420 775 864 255